Om Krogsereds Skogsentreprenad

Krogsereds skogsentreprenad AB bildades hösten 2004 av Niklas Kristiansson och Mattias Schough, som dessförinnan varit arbetskollegor i drygt två år.

Niklas började arbeta i skogen 1989, direkt efter att han avslutat skogsbruksskolan på Plönninge, och har jobbat mestadels i skogen sedan dess. Niklas bor på släktgården i Greppered, där även Krogsereds skogsentreprenad AB har sin bas.

Mattias slutade Plönningegymnasiet 1999 och arbetade de tre första åren som skotarförare, med ett uppehåll på 10 månader för militärstjänstgöring. Sedan dess har skördarstolen varit hans arbetsplats. Mattias har sina rötter i Barshult, strax utanför Krogsered, där han brukar skogen på släktgården.

Affärsidé

Krogsereds skogsentreprenad AB strävar efter att vara ett framgångsrikt och vinstdrivande entreprenadföretag med hög andel nöjda kunder. Detta når vi genom att ligga i framkant vad det gäller teknik, personalens vilja och kompetens samt att sätta kundernas önskemål i centrum. Krogsereds skogsentreprenad AB har som ambition att även vara ett attraktivt företag för arbetstagarna.

Miljöpolicy

Krogsereds skogsentreprenad AB arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att använda system som medverkar till att minska miljöbelastningen.
Exempel på detta är:

© 2021 - Krogsereds Skogsentreprenad • Gå till KS Anläggning & Mark AB